KADAKILA

HAPPY First MOT MOT! :)

Yeeeeeey, one month na and sana hindi lang dito, dapat mas longer pa dito ha? Kahit na busy tayong lahat. Hindi masyadong naguusap but im glad that i have kada and new found friends. :D 

Sana mas maka-close ko pa kayo lahaaaaat :D

Nagmamahal, 

Ang ate ng lahat. LOL. 

(Source: janabeb)


Wednesday, February 8th, 2012 @ 8:24 PM ♥9 notes | Permalink
Notes: 9 notes
Tagged as: kadakila, Friends,
Posted On: Wed, Feb. 08, 2012
  1. fallenailujka said: bakit mot? haha. love you! XD
  2. janabeb posted this

forever by yelle | powered by tumblr